Warning! For a better experience, please update your browser.

Faydalı Bilgiler

Türkiye ile ilgili hızlı bilgiler  :

Bölge  : 783,562.0  km2 
Nüfus : 81,619,392
Resmi İsmi : Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümet şekli : Cumhuriyetçi Parlementer Demokrasi
Merkezi Şehir  : Ankara
Kur         : Türk lirası  (TL)
                    1 TL = 100 Kuruş 
                    Banknot    200, 100, 50, 20, 5 TL
                    Demir Kuruş :  1 TL, 50 Kuruş, 25 Kuruş, 10 Kuruş, 5 Kuruş
Yerel saat  : G.M.T. + 2 saat
Dil              : Türkçe , yazım şekli Latin alfabe 
Ölçü birimi  : Metre  (kilogram ve  metre)
Elektrik : 220 Volts AC. Cycles 50 Mz
Musluk suyu  : Güçlü bir tadı olan klorlu su 

Türkiye, Avrupa ve Asya üzerinde uzanıyor. Türkiye Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi ile üç tarafı çevrili. bir kara parçasıdır. Avrupa Türkiye kısmı (topraklarının yüzde 5), küçük olsa da, ülkenin en büyük kentsel alanda yerleşim olan yeri olan  İstanbul şehri vardır. . 14 milyon kişi ile İstanbul Moskova'dan sonra ikinci en kalabalık Avrupa şehridir. Anadolu'nun kuru plato Türkiye'nin Asya kısmına hakim ve yüksek dağlar ise kuzey-doğu ve güney platoyu kanadını kapsamaktadır .  Türkiye'nin en yüksek dağı, Ağrı Dağı . Büyük Ağrı 5165 metre ye (16.945 feet) ulaşan iki tepesi vardır. Dağ birçok kişi tarafından kutsal kabul edilir ve Nuh büyük bir tufandan sonra onun ark karaya burada olduğuna olduğuna inanılıyor. Anadolu'nun kıyı bölgeleri büyük şehirler ile bereketli ovalardan oluşur.

Türkiye, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. 8800 yıl önce inşa edilen Çatal Höyük 150 çamur evlerin bir labirent birlikte katılmış oldu. Orada hiçbir sokak olmadığından  insanlar çatı deliklerden evleri girmek zorunda kalmışlardır. Yaklaşık 4000 yıl önce, Hititler şimdiki Anadolu'da Türkiye diye adlandırılan orta kesiminde bir imparatorluk yarattı. Bu bölgeye  yüzlerce yıl hüküm sürdü. Hititler güç kaybetiklerinde  Truva Savaşı gerçekleşti. Truva kentinin kalıntıları Anadolu'nun sınırları içindeki Hisarlık kentinde olduğuna inanılmaktadır. 700 MÖ  batıyı yöneten Roma İmparatorluğu  Türkiye'yi  devraldı ve Anadolu Romanın  bir parçası haline geldi. MÖ  334 ise, Büyük İskender Makedonya Yunan egemenliği altında Anadolu'yu aldı. Milattan 330 yılında Konstantin Roma İmparatoru oldu ve Konstantinopolis(İSTANBUL) olarak adlandırılan yeni bir imparatorluk  kurdu. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Konstantinopolis şehri  1453'te Osmanlılar tarafından fethedildi ve Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. I. Dünya Savaşı sonrasında 1922 yılında çöktü I. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı İmparatorluğu, ülkenin Atatürk olarak bilinen Mustafa Kemal, önderliğinde 1920 yılında Türk Kurtuluş savaşına yol açan bazı Avrupa ülkelerinin ordu güçleri, tarafından işgal edildi 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve laik Batılı devlet olarak muhafazakar bir İslami toplumu dönüştürmeye çalıştı (Türklerin Atası).

Türkiye'nin ticareti yoğun olarak  Avrupaülkeleri ile olmakta ve  Avrupalı  tatilcilerin her yıl milyonlarcası Türkiye'ye geliyor ve Türkiye dünyanın en güzide ülkelerinden biri olmaya devam etmektedir . 

Bazı faydalı linkler :